rasmus rund

Rasmus Eriksson

Utbildningsmässigt har jag en 3-årig utbildning inom beteendevetenskap (kandidatexamen i psykologi) samt en ettårig yrkesutbildning inom rekrytering.

Jag har 13 års erfarenhet inom branschen varav egenföretagare sedan 2013. På det sättet har jag både en teoretisk och praktisk grund för mina kunskaper inom branschen jag verkar i.

Vision & målsättning

Jag vill jobba med de mest attraktiva bolagen och de mest attraktiva och kompetenta kandidaterna. Jag jobbar med full transparens, kvalitet och långsiktighet. Fokus ligger på att skapa maximalt med värde för alla parter. Jag är noga med att jobba med bolag jag kan stå för och som inte gör världen till en sämre plats. Jag väljer aktivt bort bolag relaterade till spel/betting samt bolag som inte tar miljöansvar.

rekrytering

Kontakta mig

Om du har frågor eller funderingar, kontakta mig. Jag svarar inom kort.